“Để phát triển con người, SOL E&C không ngừng xây dựng môi trường làm việc không khoảng cách và đầy sáng tạo cho CBNV”

SOL E&C xây dựng môi trường làm việc dựa trên tinh thần tôn trọng, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ giữa lãnh đạo và nhân viên, cũng như giữa CBNV với nhau. Văn hoá Đại Gia đình SOL E&C được thấm nhuần đến từng nhân sự trong công ty. Thế hệ trước luôn là tấm gương và tận tình hướng dẫn cho thế hệ đi sau.

Gia nhập Đại Gia đình SOL E&C, bạn sẽ được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo cùng với lộ trình thăng tiến rõ ràng để CBNV có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân.


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SOL E&C