• Tầm nhìn - Sứ mệnh
  • Giá trị cốt lõi
TẦM NHÌN

SOL E&C đặt mục tiêu trở thành Tổng thầu xây dựng uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

SỨ MỆNH

Tạo dựng thế hệ chuyên nghiệp, tài năng được bồi dưỡng trong một môi trường làm việc chất lượng, sáng tạo nhằm kiến tạo những giá trị tối ưu và bền vững đến Khách hàng, Đối tác.

Xây dựng uy tín lâu dài bằng sự chân thành, tử tế và tận tâm trong mọi cơ hội hợp tác kinh doanh, từng dự án được Chủ đầu tư tín nhiệm.

Đóng góp vào sự phát triển của ngành xây dựng và xã hội với những cải tiến công nghệ thi công, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn tối đa cho Khách hàng, đối tác và người lao động trên tất cả các dự án SOL E&C đã, đang và sẽ thực hiện.

Your SUCCESS - Our ACHIEVEMENT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SOL E&C