SOL E&C đã và đang khẳng định thế mạnh ở các dự án tại Cambodia, Laos, Myanmar và không ngừng mở rộng sang các nước trong khu vực.


Trong tương lai, Công ty định hướng sẽ phát triển thêm lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp và dân dụng để hoàn thiện hệ sinh thái ngành nghề, đồng thời nâng cao vị thế SOL E&C trên thị trường trong và ngoài nước.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SOL E&C