SOL E&C không ngừng phát triển thêm nhiều sản phẩm, cung cấp giải pháp toàn diện về vật liệu cho thị trường xây dựng. 


Với mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn, thương hiệu SoLus - Building Material Solution cung ứng giải pháp vật liệu giúp nâng cao giá trị và tính thẩm mỹ dự án nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tài chính. Các giải pháp SoLus mang đến cho khách hàng và đối tác luôn hướng đến sự phát triển bền vững cùng môi trường và xã hội.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SOL E&C