Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh

Chủ đầu tư:Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc
Loại hình:Bệnh viện
Vị trí:Thủ đô Hà Nội
Năm triển khai:2022
Phạm vi công việc:Tổng thầu Thiết kế - Thi công Cơ điện