Cainiao Dong Nai Smart Logistics Park


Chủ đầu tư:Công ty TNHH Lark Smart Logistics Đồng Nai (Việt Nam)
Loại hình:Nhà xưởng
Vị trí:Tỉnh Đồng Nai
Năm triển khai:2023
Phạm vi công việc:Nhà thầu thi công