Cainiao P.A.T Logistics Park


Chủ đầu tư:Cainiao Network
Loại hình:Nhà xưởng
Vị trí:Tỉnh Long An
Năm triển khai:2021
Phạm vi công việc:Nhà thầu thi công