Trạng thái
Vùng miền
Năm
CỤM CÔNG NGHIỆP DỆT SỢI 50HA
Tên dự án Cụm công nghiệp dệt sợi 50Ha
Loại hình Nhà xưởng
Địa điểm Tỉnh Long An
Chủ đầu tư Huafu Việt Nam
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIFON HẢI DƯƠNG - GIAI ĐOẠN 2
Tên dự án Nhà máy chế biến thực phẩm Vifon Hải Dương - Giai đoạn 2
Loại hình Nhà máy
Địa điểm Tỉnh Hải Dương
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vifon - Chi nhánh Hải Dương
Nhà máy UNIBEN Bình Dương - Giai đoạn 3
Tên dự án Nhà máy UNIBEN Bình Dương - Giai đoạn 3
Loại hình Nhà xưởng
Vị trí tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần UNIBEN
Nhà xưởng của Frasers Property Vietnam
Tên dự án Nhà xưởng của Frasers Property Vietnam
Loại hình Nhà xưởng
Vị trí tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư Frasers Property Vietnam
NHÀ MÁY FEED ONE
Tên dự án Nhà máy Feed One
Loại hình Nhà xưởng
Địa điểm Tỉnh Đồng Tháp
Chủ đầu tư Công ty TNHH Thức ăn thủy sản FEED ONE
NHÀ MÁY TETRA PARK BÌNH DƯƠNG
Tên dự án Nhà máy Tetra Park Bình Dương
Loại hình Công nghiệp
Vị trí KCN VISIP IIA - Bình Dương
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ A-7 (2018) CỦA LOTECO
Tên dự án Nhà xưởng cho thuê A-7 (2018) của Loteco
Loại hình Nhà xưởng
Vị trí Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển KCN Long Bình
NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI HUAFU GIAI ĐOẠN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tên dự án Nhà máy Sản xuất sợi Huafu - Giai đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Loại hình Nhà xưởng
Vị trí Tỉnh Long An
Chủ đầu tư Huafu Việt Nam
NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH NỔI SIÊU TRẮNG PHÚ MỸ
Tên dự án Nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ
Loại hình Nhà xưởng
Vị trí Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ đầu tư Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ
NHÀ MÁY AFI BÌNH DƯƠNG
Tên dự án Nhà máy AFI Bình Dương
Loại hình Nhà xưởng
Vị trí Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư AFI
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIFON HẢI DƯƠNG
Tên dự án Nhà máy Chế biến thực phẩm Vifon Hải Dương
Loại hình Nhà xưởng
Vị trí Tỉnh Hải Dương
Chủ đầu tư Vifon
NHÀ MÁY TÔN PHƯƠNG NAM GIAI ĐOẠN 1 & 2
Tên dự án Nhà máy Tôn Phương Nam - Giai đoạn 1 & 2
Loại hình Nhà xưởng
Vị trí Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư Tôn Phương Nam (SSSC)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SOL E&C