Cụm công nghiệp dệt sợi 50ha


Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần đầu tư Anh Hồng Long An
Loại hình:Nhà xưởng
Vị trí:Tỉnh Long An
Năm triển khai:2022
Phạm vi công việc:Nhà thầu thi công