Five Star Odyssey


Chủ đầu tư:Tập đoàn quốc tế 5 sao
Loại hình:Căn hộ và Khách sạn 5 sao
Vị trí:Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm triển khai:2024
Phạm vi công việc:Tổng thầu Design & Build