Trạng thái
Vùng miền
Năm
TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ VAS
Tên dự án Trường học Quốc tế VAS
Loại hình Giáo dục
Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIN
Tên dự án Trường Đại học Vin
Loại hình Giáo dục
Vị trí Thủ đô Hà Nội
Chủ đầu tư VinGroup
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tên dự án Trường Đại học Văn Lang
Loại hình Giáo dục
Vị trí Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Trường ĐH Văn Lang
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SOL E&C