Hạng mục nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Techtronic Tools (Việt Nam)


Chủ đầu tư:Công ty TNHH Techtronic Tools (Việt Nam)
Loại hình:Nhà xưởng
Vị trí:Thành phố Hồ Chí Minh
Năm triển khai:2022
Phạm vi công việc:Nhà thầu thi công