Hue Square


Chủ đầu tư:Luks International Việt Nam
Loại hình:Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng
Vị trí:Thành phố Huế
Năm triển khai:2021
Phạm vi công việc:Tổng thầu thi công