Industrial Centre Yen Phong Expansion - Giai đoạn 1


Chủ đầu tư:Frasers Property Vietnam và GELEX Group
Loại hình:Nhà công nghiệp
Vị trí:Tỉnh Bắc Ninh
Năm triển khai:2024
Phạm vi công việc:Tổng thầu Thi Công