Masteri Waterfront Ocean Park


Chủ đầu tư:Masterise Homes
Loại hình:Chung cư cao cấp
Vị trí:Thủ đô Hà Nội
Năm triển khai:2020
Phạm vi công việc:Nhà thầu thi công