Nhà máy Milwaukee


Chủ đầu tư:Công ty TNHH Techtronic Tools (Việt Nam)
Loại hình:Nhà máy sản xuất
Vị trí:Thành phố Hồ Chí Minh
Năm triển khai:2022
Phạm vi công việc:Tổng thầu Thi công