Nhà máy sản xuất của John Richard tại Việt Nam


Chủ đầu tư:John-Richard
Loại hình:Factory
Vị trí:Tỉnh Bình Dương
Năm triển khai:2022
Phạm vi công việc:Tổng thầu thiết kế & thi công