Nhà xưởng của Frasers Property Vietnam


Chủ đầu tư:Frasers Property Việt Nam
Loại hình:Nhà xưởng
Vị trí:Tỉnh Bình Dương
Năm triển khai:2022
Phạm vi công việc:Tổng thầu Thiết kế - Thi công