Nhà xưởng xây sẵn của Frasers Property Vietnam - Giai đoạn 2


Chủ đầu tư:Frasers Property Vietnam
Loại hình:Nhà công nghiệp
Vị trí:Tỉnh Bình Dương
Năm triển khai:2023
Phạm vi công việc:Tổng thầu Thiết kế - Thi Công