Swan Smart Logistics Long An


Chủ đầu tư:Công ty TNHH Swan Smart Logistics Long An (Vietnam)
Loại hình:Nhà xưởng
Vị trí:Tỉnh Long An
Năm triển khai:2021
Phạm vi công việc:Nhà thầu thi công