Tổ hợp Khách Sạn “La Forêt En Ville” & Trung tâm hội nghị “The World Coffee Center”


Chủ đầu tư:Tập đoàn Trung Nguyên Legend
Loại hình:Khách sạn
Vị trí:Tỉnh Đăk Lăk
Năm triển khai:2023
Phạm vi công việc:Tổng thầu thi công