Toà nhà Văn phòng - Thương mại dịch vụ Trương Đình Tower

Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần đầu tư Duy Trung Ý
Loại hình:Toà nhà văn phòng
Vị trí:Thành phố Hồ Chí Minh
Năm triển khai:2023
Phạm vi công việc:Tổng thầu