Tokyo Garden


Chủ đầu tư:Sun Group
Loại hình:Khách sạn - Khu nghỉ mát
Vị trí:Tỉnh Quảng Ninh
Năm triển khai:2021
Phạm vi công việc:Nhà thầu thi công