Trụ sở làm việc Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Văn Lang


Chủ đầu tư:Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
Loại hình:Văn phòng làm việc
Vị trí:Thành phố Hồ Chí Minh
Năm triển khai:2021
Phạm vi công việc:Tổng thầu thi công