Trường Đại học Văn Lang - Giai đoạn 3

 

Chủ đầu tư:Tập đoàn Giáo dục Văn Lang
Loại hình:Giáo dục
Vị trí:Thành phố Hồ Chí Minh
Năm triển khai:2022
Phạm vi công việc:Tổng thầu Thiết kế & Thi công