Trường học Quốc tế VAS

Chủ đầu tư:

CTCP Đầu tư Địa Ốc Đại Quang Minh

Loại hình:Giáo dục
Vị trí:Thành phố Hồ Chí Minh
Năm triển khai:2017
Phạm vi công việc:Nhà thầu thi công