Văn phòng đại diện kết hợp trưng bày sản phẩm ô tô


Chủ đầu tư:Tập đoàn THACO
Loại hình:Showroom Ô tô
Vị trí:Thành phố Đà Lạt
Năm triển khai:2023
Phạm vi công việc:Nhà thầu thi công