Chương trình đào tạo về văn hoá và hệ thống công ty

13/10/2023

Sáng ngày 13/10/2023, SOL E&C đã tổ chức thành công hoạt động đào tạo về văn hoá và hệ thống cho cán bộ nhân viên mới. Chương trình có sự tham dự của đại diện Ban điều hành, Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị chức năng Công ty. 

undefined

Đại diện cho Ban điều hành, Anh Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về văn hoá, con người SOL E&C cùng với những định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai. Đồng thời, Anh Lê Chí Trung cũng nhấn mạnh các giá trị cốt lõi là Chuyên nghiệp, Đổi mới, Đam mê, Tôn trọng đã được thấm nhuần qua nhiều thế hệ của SOL E&C, đây chính là nền tảng tạo dựng sự phát triển bền vững cho Công ty trong những năm qua. 

undefined

Tiếp nối phần chia sẻ của Tổng Giám đốc, đại diện các Phòng Ban Công ty đã lần lượt chia sẻ nhiều chuyên đề bổ ích, giúp CBNV áp dụng vào thực tế giúp nâng cao hiệu quả công việc như văn hoá an toàn, văn hoá chất lượng, các hệ thống quản lý, hệ thống công nghệ thông tin cùng chính sách và chế độ phúc lợi của người lao động. Đào tạo văn hoá và hệ thống là một trong những chương trình nền tảng giúp CBNV hiểu được tinh thần chung cũng như hệ thống mà doanh nghiệp phát triển để hoàn thành công việc hiệu quả, cùng hướng đến mục tiêu chung, góp phần xây dựng uy tín thương hiệu SOL E&C trên thị trường. 

undefined