SOL E&C phát triển đội ngũ nhân sự bền vững thông qua hoạt động đào tạo

20/09/2022

Đào tạo đội ngũ là yếu tố quan trọng trong xây dựng nguồn nhân lực của Công ty, góp phần nâng cao hiệu suất công việc và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại SOL E&C, hoạt động đào tạo là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm hình thành đội ngũ nhân sự chất lượng cao của ngành xây dựng, cùng nâng tầm uy tín thương hiệu Công ty qua các công trình đạt chất lượng vượt trội, an toàn và tiến bộ đảm bảo.

Phát triển chương trình đào tạo toàn diện cho tất cả CBNV bằng đa dạng các khoá học

Trong năm 2022, với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh, SOL E&C đặt trọng tâm xây dựng và nâng tầm nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty. Đối với công tác đào tạo, phòng Nhân sự - Tổng hợp đã phối hợp cùng Bộ phận Đào tạo triển khai đa dạng khoá học cho tất cả các cấp nhân viên từ nhân sự mới đến các nhân sự có thâm niên và cán bộ quản lý với 08 khoá học, 32 buổi tập trung cùng hơn 50 buổi trực tiếp tại dự án.

undefined

Ông Trần Minh Thắng – Giám đốc điều hành SOL E&C giảng dạy khoá học Chỉ huy phó

Hoạt động đào tạo tập trung bao gồm các chương trình cung cấp kiến thức toàn diện cho một nhóm đối tượng nhân sự nhằm nâng cao chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng và phát triển tư duy nghề nghiệp như “đào tạo hội nhập” cho nhân viên mới, “lớp Chỉ huy phó và Giám sát chính”, các khoá học “đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa” cho cấp quản lý,…. 

Cộng hưởng cùng đào tạo tập trung, SOL E&C không ngừng phát triển các buổi đào tạo trực tiếp tại dự án do Phòng Ban chuyên môn (phòng An toàn, phòng Kỹ thuật, phòng Kinh tế,…) đảm trách. Đây là hình thức đào tạo dựa trên tình huống thực tế trong thi công dự án, mang tính ứng dụng cao và góp phần hoàn thiện năng lực cho toàn Ban chỉ huy.

Đồng hành cùng đơn vị giáo dục uy tín và các chuyên gia xây dựng khoá học chất lượng cho CBNV

Hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động đào tạo, SOL E&C phối hợp cùng các đơn vị giáo dục uy tín và chuyên gia trong quá trình xây dựng khoá đào tạo vừa phù hợp với Công ty vừa đáp ứng sự thay đổi của ngành Xây dựng nói riêng và xã hội nói chung. Điển hình trong khoá đào tạo lực lượng nồng cốt là Chỉ huy phó và Giám sát chính dự án, những chuyên đề thực tế thi công được giảng dạy bởi các Giám đốc điều hành, giám đốc dự án của SOL E&C cùng chuyên gia nước ngoài.

undefined

Mr. Kim Valdbjorn Jensen – Chuyên gia kiêm Giám đốc điều hành SOL E&C

Với sự thay đổi nhanh chóng của phương thức đào tạo trong thời kỳ chuyển đổi số cùng sự tăng trưởng vượt bậc của SOL E&C, đào tạo chính là nền tảng quan trọng để mỗi nhân sự phát huy tối đa năng lực bản thân, bồi dưỡng lực lượng nồng cốt và xây dựng sự gắn kết trong đội ngũ. Trong những tháng cuối năm, Phòng Nhân sự - Tổng hợp cùng Bộ phận đào tạo sẽ triển khai nhiều buổi học tiếp nối của các chương trình, đồng thời khảo sát nhu cầu học viên kết hợp cùng sự tư vấn từ chuyên gia hình thành kế hoạch đào tạo 2023 toàn diện – chuyên sâu và hiện đại.