SOL E&C triển khai chương trình đào tạo hội nhập cho CBNV mới

14/03/2022

Ngày 12/3/2022, phòng Nhân sự - Tổng hợp đã tổ chức chương trình Đào tạo hội nhập cho hơn 70 Cán bộ nhân viên mới của SOL E&C.

Chương trình giúp nhân sự mới hiểu về hoạt động của công ty, chính sách nhân sự, chế độ phúc lợi, đồng thời, nắm bắt các quy định và cách thức vận hành hệ thống, qua đó nhanh chóng hội nhập công việc.

undefined

Chương trình Đào tạo hội nhập có sự tham dự của Ban Lãnh đạo và các Cán bộ quản lý công ty

Trong chương trình, Anh Lê Chí Trung (Tổng Giám đốc) đã chào mừng các thành viên mới của Đại Gia đình SOL E&C và trực tiếp chia sẻ về văn hóa doanh nghiệp cũng như các giá trị cốt lõi của công ty. Bên cạnh đó, Anh Nguyễn Cao Nhân (Trưởng phòng Nhân sự – Tổng hợp) đã giới thiệu về định hướng nghề nghiệp của CBNV, giải đáp chi tiết các thắc mắc trong chính sách nhân sự và chế độ phúc lợi công ty. 

Thông qua Đào tạo hội nhập, CBNV mới được hướng dẫn về quy trình vận hành để bắt nhịp và triển khai công việc hiệu quả như các giá trị an toàn và hệ thống an toàn công ty (phòng An Toàn); hệ thống quản lý văn bản nội bộ (phòng Pháp chế - Hệ thống); hệ thống lưu trữ và phần mềm, ứng dụng (Bộ phận Công nghệ thông tin). 

Đào tạo luôn là hoạt động quan trọng tại SOL E&C giúp nâng cao năng lực đáng quý từ CBNV mới đến nhân sự thâm niên tại công ty. Kết thúc chương trình, hơn 70 CBNV đã hiểu hơn về công ty và hệ thống vận hành để phát huy tối đa năng lực bản thân, đóng góp vào sự phát triển chung của SOL E&C.