Môi trường làm việc

SOL E&C không ngừng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo. Đây là nơi mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực bản thân, phát triển toàn diện chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Công ty triển khai đa dạng nhiều hoạt động sau giờ làm việc giúp nhân viên tăng cường sự gắn kết, có thêm thời gian gian thư giản, tái tạo năng lượng từ đó nâng cao hiệu quả công việc. 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THAO ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM

undefined

undefined

HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING

undefined

undefined

undefined

CHƯƠNG TRÌNH GẮN KẾT

undefined

undefined

KHAI XUÂN 

undefined

undefined

Hãy gia nhập Đại Gia đình SOL E&C để có thêm nhiều trải nghiệm về môi trường làm việc gắn kết, sáng tạo.