Môi trường làm việc

SOL E&C không ngừng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo. Đây là nơi mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực bản thân, phát triển toàn diện chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Công ty triển khai đa dạng nhiều hoạt động sau giờ làm việc giúp nhân viên tăng cường sự gắn kết, có thêm thời gian gian thư giản, tái tạo năng lượng từ đó nâng cao hiệu quả công việc. 

Hãy cùng tìm hiểu thêm về môi trường làm việc của SOL E&C tại LINK